in

Uwaga! Syrop dla dzieci został natychmiastowo wycofany z rynku. Stosowną decyzję wydał Główny Inspektor Farmaceutyczny

30 stycznia 2018 roku, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Pełniący obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Zbigniew Niewójt wydał w dniu 30 stycznia 2018 roku decyzję o wycofaniu z obrotu zawiesiny doustnej.

Decyzja numer 6/WC/2018 została wydana na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211), w związku z art. 104 i 108 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.)

Pediprofen (Ibuprofenum) 20 mg/ml, zawiesina doustna
numer serii: J01, data ważności: 12.2018, 1 butelka 100 ml podmiot odpowiedzialny: SEQUOIA Sp. z o.o.

Sprawdź, czy przypadkiem nie masz w domu produktu z wadliwej serii. Udostępnij znajomym!